Olet sivulla tag

Terveys

Hoivapalvelut ja voitontavoittelu

Kun sosiaali- ja terveyspalveluja tekevät yksityiset toimijat, onko kysymys aina voitontavoittelusta? Voidaanko siihen vaikuttaa? Mielestäni on hyvä pohtia voitontavoittelun roolia silloin, kun hyvinvointivaltion tehtäviä ulkoistetaan yksityisille yrityksille. Noin kolmasosa hoivapalveluista hankitaan yrityksiltä ja järjestöiltä hankintalakia seuraten. Yritysten tehtävä on yleensä tuottaa voittoa omistajilleen. Voimmeko siis mitenkään edellyttää niiltä erityistä yhteiskuntavastuuta? …