KIRJOITUKSIANI

Valiokuntien puheenjohtajat pitäisi valita täysistunnossa

Jussi Halla-ahon tapauksesta käyty keskustelu on osoittanut, että eduskunnan valiokuntien puheenjohtajien valinnassa tarvittaisiin uusia pelisääntöjä. Vihreän eduskuntaryhmän mielestä valiokuntapuheenjohtajien valinnan voisi siirtää eduskunnan suuren salin tehtäväksi.

Nykyisen eduskunnan työjärjestyksen mukaan puheenjohtaja valitaan muodollisesti vasta valiokunnan kokouksessa. Jos valiokuntien puheenjohtajien valinta tapahtuisi eduskunnan täysistunnossa suljettuna lippuäänestyksenä samaan tapaan kuin puhemiehen ja varapuhemiesten vaali, eduskuntaryhmät kiinnittäisivät nykyistä enemmän huomiota ehdokasasetteluun. Jokaisen valiokunnan puheenjohtajan luottamus tulisi myös täysistunnossa mitatuksi.

Olen itse kahdessa valiokunnassa, joissa on perussuomalainen puheenjohtaja – ulkoasiainvaliokunnassa ja puolustusvaliokunnassa. Minulla ei ole tältä eduskuntakaudelta edes kokemusta muista kuin perussuomalaisista valiokuntapuheenjohtajista, ja hyvin on tultu toimeen.

Ymmärrän kuitenkin Jussi Halla-ahon kohdalla syntyneen ongelman, joka vaikuttaa sekä kansalaisten luottamuksessa valiokunnan työhön että kansainvälisessä kanssakäymisessä. Jos lainsäädäntöä valmistelevan valiokunnan puheenjohtaja kuittaa voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvat korkeimman oikeuden päätökset yksityishenkilöiden mielipiteiksi, ollaan eduskunnasta käsin rapauttamassa lainsäädännön merkitystä ja oikeuslaitoksen työtä. Tämä sopii huonosti valiokunnan puheenjohtajan rooliin.

Puheenjohtaja on saanut lainvoimaisen tuomion aiheesta, joka liittyy olennaisesti hallintovaliokunnan käsittelemiin asioihin. Hän johtaa puhetta ja käsittelee valiokunnassa asioita, jotka liittyvät muun muassa ihmisoikeuskysymyksiin ja maahanmuuttoon.

Eduskunnassa on vuosikymmenten traditio siitä, että jokainen ryhmä nimeää itse omat edustajansa valiokuntiin ja niiden puheenjohtajiksi. Näihin valintoihin ei yleensä millään tavalla puututa. Perussuomalaisten olisi kuitenkin paikallaan itse pohtia Halla-ahon asemaa syntyneessä tilanteessa.

Muuttamalla eduskunnan työjärjestystä siten, että valiokuntien puheenjohtajilla olisi koko täysistunnon tuki, vahvistettaisiin valiokuntien puheenjohtajien roolia ja testattaisiin heidän kannatuksensa koko eduskunnan keskuudessa.

Kategoriat

Follow us

Copyright ©Pekka Haavisto