Pekka Haavisto

Pekka Olavi Haavisto är född den 23 mars 1958 i Helsingfors. Han har varit Gröna förbundets riksdagsledamot 1987–1995 och från 2007 framåt. Han har också varit partiets ordförande (1993–1995), och blev den första gröna ministern i Europa i egenskap av landets miljö- och biståndsminister Lipponens första regering (1995–1999).  År 2013-2014 var han utvecklingsminister och minister för statsägandet i Katainens och Stubbs regeringar.

Haavisto har varit också Europeiska gröna partiets ordförande (2000–2006). I riksdagen han har varit medlem i försvarsutskottet, kulturutskottet, lagutskottet, stora utskottet och utrikesutskottet.

Han har arbetat med uppgifter inom FN, som fredsförhandlare inom EU och varit chefredaktör för tre tidskrifter. År 2012 ställde Haavisto upp som De Grönas presidentkandidat, där han i andra omgången ställdes mot Samlingspartiets Sauli Niinistö, som vann valet.

Hösten 2014 utnämnde utrikesminister Erkki Tuomioja har riksdagsledamot Pekka Haavisto till sin särskilde representant för kriser i Afrika. Haavisto fortsätter med uppgdraget, som han skötte före sin ministerperiod. Haavistos verksamhet bidrar till att stärka Finlands insats i internationell fredsmedling och förebyggande av kriser.

Till Haavistos uppdrag som särskild representant hör i synnerhet Afrikas horn, Sudan, Sydsudan, Eritrea, Etiopien samt Somalia. Haavisto sköter sin uppdraget som särskild representant vid sidan av sitt arbete som riksdagsledamot.

År 2002 registrerade Haavisto sitt parförhållande med Antonio Flores, som ursprungligen kommer från Ecuador.

Mer information:

Wikipedia

Riksdagen

Utrikesministeriet