KIRJOITUKSIANI

Finsk medborgare, bosatt i Sverige? Din röst är viktig!

Finsk medborgare, bosatt i Sverige? Din röst är viktig!

WP_20150204_10_50_38_Pro
4.2.2015 (Suomeksi)

Den 3-4 februari besökte jag Stockholm, bland annat för att påminna om det finska riksdagsvalet den 19 april. Jag hade också ett möte med biståndsminister Isabella Lövin (Miljöpartiet).

Varför borde man då rösta ifall ens jobb, hemort och familj är i Sverige – inte i Finland?

Jag vill här nämna några goda skäl till att gå till valurnorna:

1. En röst för tolerans

I riksdagsvalet 2011 upplevde vi en ”jytky” (skräll), där politiker som förhåller sig kritiskt till invandring, internationellt samarbete, bistånd och Finlands internationella ansvar fick ett starkt stöd. Det är inte oviktigt hur riksdagen som tillsätts efter våren 2015 ser ut. Det inverkar också på det nordiska samarbetet.

Den sittande riksdagen godkände en jämlik äktenskapslag, men först efter ett medborgarinitiativ och hård debatt. Den gångna mandatperioden har varit en kamp för tolerans och solidaritet.

2. En röst för god utbildning

I Sverige förs en livlig diskussion om skolan och kvaliteten på utbildning. Högklassig utbildning och nya innovationer är en utgångspunkt för att den nordiska modellen för välfärdssamhället ska ha en framtid. Finland är bäst i Europa i bland annat naturvetenskapliga ämnen och läsförståelse enligt den internationella Pisa-undersökningen. Någonting har gjorts rätt i Finland – men samtidigt är kvaliteten på utbildning en färskvara. Det är viktigt att också de politiska beslutsfattarna förstår vikten av lärande och utbildning. I Finland bryter man arm till exempel om bevarandet av gratis högskoleutbildning för studerande utanför EES-området.

3. En röst för dubbelt medborgarskap

Också i Finland har det nyligen väckts en debatt om ifall man borde begränsa möjligheten till dubbelt medborgarskap. Frågan är viktig för många sverigefinländare; möjligheten att återvända till det gamla hemlandet är viktig för många och man vill bevara också barnens valfrihet. Det finns en fungerande praxis med dubbelt medborgarskap, och det vore fel att riva upp den.

4. En röst för en framtid med hållbar energi

Finland har i sin energipolitik valt en annan väg än Sverige. Trots De grönas motstånd röstade regeringen i september 2014 för ett nytt, ryskt kärnkraftverk. På grund av det beslutet lämnade vi gröna regeringen.

Vi vill ha en mer hållbar energipolitik, ett fungerande nordiskt och europeiskt, smart elnät och ett bättre utnyttjande av både energisparande och förnybara energikällor. I det här valet går det att rösta också för en hållbar energipolitik.

Här kan du röstä

Kategoriat

Follow us

Copyright ©Pekka Haavisto